OBOZY NARCIARSKIE w Wieżycy

Ogłoszenia
8 czerwca 2017
KLUB NARCIARSKI dla dzieci i młodzieży
30 września 2018

OBOZY NARCIARSKIE w Wieżycy

Obóz narciarski - Ferie ziomowe Pomorze

11 - 18 stycznia 2020 r. dla dzieci w wieku 7 - 13 lat

Zapisy / szczegółowe informacje:

telefon: + 48 603 991 705

mail: sulinab@kul.org.pl

dla dzieci w wieku 7 - 13 lat

Termin 11 - 18 stycznia 2020r.