Unia Europejska

flaga ue

Zakup innowacyjnego wyposażenia ośrodka narciarskiego.

W wyniku realizacji operacji w przedsiębiorstwie zostanie uruchomiony Automatyczny System Naśnieżania, który oprócz nowoczesnych właściwych armatek śnieżnych (5 szt.) posiada też scentralizowany system obsługi armatek automatycznych oraz pompowni, przygotowany specjalnie dla ośrodka narciarskiego. Oprogramowanie umożliwia: obsługę automatycznego systemu naśnieżania, podgląd i sterowanie urządzeniami oraz realizowanie strategii naśnieżania stoku. Przy pomocy programu włączyć, wyłączyć oraz nastawić wszystkie parametry każdej armaty i kontrolować jej pracę podczas naśnieżania. Oprogramowanie steruje wydajnością armatek tak by produkcja śniegu była największa. Zaplanowany Automatyczny System Naśnieżania wykorzystuje w swoim działaniu najnowocześniejsze technologie komunikacyjne i służące przetwarzaniu danych – dane są pozyskiwane z własnej stacji meteorologicznej(temp. powietrza, wilgotność powietrza, kierunek wiatru) zadanych parametrów i na podstawie w/w informacji specjalistyczny program struje pracą systemu naśnieżania (czyli załącza kolejne armatki, ustawia oscylacje, kierunek pracy, ciśnienie robocze). Zaplanowana technologia jest innowacyjną, autorską technologią zaprojektowaną przez specjalistów polskiej firmy Supersnow. Zarządzanie Automatycznym System Naśnieżania jest możliwe dzięki skomplikowanym analizom MES (metoda elementu skończonego). System ten pozwala precyzyjnie ustawić pracę armatek w sytuacji zmieniających się warunków meteorologicznych (w ciągu jednej nocy pracy dochodzi do zmian temp., wilgotności i kierunku wiatru). Montaż przenośnika taśmowego do transportu osób niweluje konieczność naśnieżenia podjazdów , co pozwala na większe dośnieżenie tras zjazdowych.
DSC_0267
wizualizacja_stoku_snowmatic
 
Cel projektu:
Zwiększenie konkurencyjności przedsiębiorstwa poprzez zastosowanie innowacyjnych rozwiązań w funkcjonowaniu ośrodka narciarskiego.

Wartość projektu : 1 360 921,20 PLN


Dofinansowanie UE: 542 155,60 PLN


Logotyp Snowmatic kolor