Unia Europejska

 
 

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie."

 
flaga ue

Stworzenie Parku zabaw, basni i legend kaszubskich


TYP: "Stworzenie Parku zabaw, baśni i legend kaszubskich"

Podstawą Parku baśni i legend kaszubskich są teksty regionalne – kaszubskie i pomorskie – opracowane przez Janusza Mamelskiego i zilustrowane przez art. plast. Małgorzatę Walkosz-Lewandowską. Odsłuchiwane treści legend pozwalają poznać kulturę regionu, rozwijać sprawności językowe (np: rozumienie czytanego i odsłuchiwanego tekstu).

Do zwiedzania potrzebne są własne tablety lub smartfony, aby zdobyć ukryte informacje, które będą wykorzystywane do działań (zarówno tradycyjnych jak i opartych o technologię ICT). Pozwolą one na uczestnictwo w quizach i innych ciekawych formach zabawy rozwijających: pamięć, cierpliwość, bystrość i poczucie humoru.

Działania te wspierają edukację szkolną w realizacji podstaw programowych. Ponadto oferują unikalne treści ponadprogramowe, wpływające na wszechstronny rozwój dzieci i młodzieży (w tym kreację i zdolności artystyczne, wyobraźnię, wrażliwość, sprawność fizyczną, refleks itp.). Oferta adresowana jest do szkół, przedszkoli oraz do indywidualnych odwiedzających (rodzin z dziećmi), a także do tych podmiotów, które prowadzą nauczanie języka kaszubskiego, historii i kultury Kaszub.
strona 2
głowa diabła
Cel projektu:
Stworzenie atrakcji dla dzieci i całych rodzin o charakterze edukacyjnym, promującym regionalną / kaszubską kulturę.


Efektem projektu jest modernizacja 1 obiektu infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej do 2023r.

Operacja współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020


flaga ue

Zakup innowacyjnego wyposażenia ośrodka narciarskiego.

W wyniku realizacji operacji w przedsiębiorstwie zostanie uruchomiony Automatyczny System Naśnieżania, który oprócz nowoczesnych właściwych armatek śnieżnych (5 szt.) posiada też scentralizowany system obsługi armatek automatycznych oraz pompowni, przygotowany specjalnie dla ośrodka narciarskiego. Oprogramowanie umożliwia: obsługę automatycznego systemu naśnieżania, podgląd i sterowanie urządzeniami oraz realizowanie strategii naśnieżania stoku. Przy pomocy programu włączyć, wyłączyć oraz nastawić wszystkie parametry każdej armaty i kontrolować jej pracę podczas naśnieżania. Oprogramowanie steruje wydajnością armatek tak by produkcja śniegu była największa. Zaplanowany Automatyczny System Naśnieżania wykorzystuje w swoim działaniu najnowocześniejsze technologie komunikacyjne i służące przetwarzaniu danych – dane są pozyskiwane z własnej stacji meteorologicznej(temp. powietrza, wilgotność powietrza, kierunek wiatru) zadanych parametrów i na podstawie w/w informacji specjalistyczny program struje pracą systemu naśnieżania (czyli załącza kolejne armatki, ustawia oscylacje, kierunek pracy, ciśnienie robocze). Zaplanowana technologia jest innowacyjną, autorską technologią zaprojektowaną przez specjalistów polskiej firmy Supersnow. Zarządzanie Automatycznym System Naśnieżania jest możliwe dzięki skomplikowanym analizom MES (metoda elementu skończonego). System ten pozwala precyzyjnie ustawić pracę armatek w sytuacji zmieniających się warunków meteorologicznych (w ciągu jednej nocy pracy dochodzi do zmian temp., wilgotności i kierunku wiatru). Montaż przenośnika taśmowego do transportu osób niweluje konieczność naśnieżenia podjazdów , co pozwala na większe dośnieżenie tras zjazdowych.
DSC_0267
wizualizacja_stoku_snowmatic
 
Cel projektu:
Zwiększenie konkurencyjności przedsiębiorstwa poprzez zastosowanie innowacyjnych rozwiązań w funkcjonowaniu ośrodka narciarskiego.

Wartość projektu : 1 360 921,20 PLN


Dofinansowanie UE: 542 155,60 PLN


Logotyp Snowmatic kolor