Park Baśni i Legend Kaszubskich

Podstawą Parku baśni i legend kaszubskich są teksty regionalne – kaszubskie i pomorskie – opracowane przez Janusza Mamelskiego i zilustrowane przez art. plast. Małgorzatę Walkosz-Lewandowską.

 

Prezentowane interaktywne tablice legend oraz ich animowane obrazy w rozszerzonej rzeczywistości rozbudzają wyobraźnię. Odsłuchiwane treści legend pozwalają poznać kulturę regionu, rozwijać sprawności językowe.


Do zwiedzania potrzebne są własne tablety lub smartfony, aby zdobyć ukryte informacje, które będą wykorzystywane do działań (zarówno tradycyjnych jak i opartych o technologię ICT). Pozwolą one na uczestnictwo w quizach i innych ciekawych formach zabawy rozwijających: pamięć, cierpliwość, bystrość i poczucie humoru.